Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Procedura Przyjmowania do Placówki

Do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przyjmowane są osoby dorosłe przewlekle psychicznie chore na podstawie: decyzji kierującej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta gminy, w której mieszka osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu, decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie wydanej przez Starostę Płockiego. Aby...

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl c)...